Navigácia

Zoznam tried

Názov
5AG
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Fűzerová, PhD.
Učebňa U79
1.AG Triedny učiteľ RNDr. Jana Fűzerová, PhD.
Učebňa U79
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Feilová
Učebňa U11
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Balunová
Učebňa U99
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Kovaříková
Učebňa U90
2.AG Triedny učiteľ Ing. Eva Kovaříková
Učebňa U90
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Palenčárová
Učebňa U93
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Goňková
Učebňa U93
2.Mx2 Triedny učiteľ Ing. Dagmar Grancová
2.Px2 Triedny učiteľ Ing. Dagmar Grancová
3.AG Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Helena Kundľová, PhD.
Učebňa U88
3.AM Triedny učiteľ Ing. Helena Kundľová, PhD.
Učebňa U88
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Tóthová
Učebňa U28
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Sabolová
Učebňa U84
3.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Nadežda Bartošová
Učebňa U46
4.AA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Grec Gombitová
Učebňa U102
4.AG Triedny učiteľ Mgr. Anna Grec Gombitová
Učebňa U102
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Soňa Ondášová
Učebňa U95
4.BM Triedny učiteľ Ing. Soňa Ondášová
Učebňa U95
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Kučerová
Učebňa U14

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
    Lermontovova 1 04001 Košice
    http://stavke.sk/
  • 055/6325411

Fotogaléria