Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Feilová
Učebňa U11
1.AG Triedny učiteľ Mgr. Martina Feilová
Učebňa U11
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Kovaříková
Učebňa U90
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Fűzerová, PhD.
Učebňa U102
1.Pex Triedny učiteľ Ing. Dagmar Grancová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Palenčárová
Učebňa U99
2.AG Triedny učiteľ Mgr. Renáta Palenčárová
Učebňa U99
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Sabolová
Učebňa U91
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Goňková
Učebňa U93
2.Pex Triedny učiteľ Ing. Dagmar Grancová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Tóthová
Učebňa U28
3.AG Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Tóthová
Učebňa U28
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zdenka Kováčová
Učebňa U84
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Nadežda Bartošová
Učebňa U46
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Šaršanová
Učebňa U79
4.AG Triedny učiteľ Mgr. Andrea Šaršanová
Učebňa U79
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Balunová
Učebňa U95
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Kučerová
Učebňa U14

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
    Lermontovova 1, 040 01 Košice
    www.stavke.sk
  • +421 55 632 54 11

Fotogaléria