Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Michal Mitrik, PhD. Mk Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Eva Liptáková Lp Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
RNDr. Martina Semešiová Sm Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Jana Balunová Bl Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Kabinet: U46
 
 
Ing. Nadežda Bartošová Bt Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.D
 
 
Mgr. Martina Feilová Fe Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Bedminton
 
 
RNDr. Jana Fűzerová, PhD. Fu Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Triedna učiteľka: 2.AG
Vedie krúžok: Fyzika a matematika okolo nás
jana.fuzerova@gmail.com
 
 
Ing. Mária Goňková Go Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Kam do mesta a jeho okolia
Vedie krúžok: Rozvíjanie predstavivosti
 
 
Ing. Dagmar Grancová Gr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 4.C
Vedie krúžok: Life rádio
Vedie krúžok: Teória a prax
grancova@centrum.sk
 
 
Ing. Marianna Hanušovská Hn Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Tomáš Harbuľák Ha Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ľubomíra Hisirová Hs Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 4.AG
Zástupca v triede: 4.AM
Zástupca v triede: 4.B
Kabinet: U84
 
 
Mgr. Renáta Jenčíková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.AG
Vedie krúžok: Nemčina
 
 
Mgr. Beáta Kmecová Km Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Zdenka Kováčová Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.AG
Triedna učiteľka: 4.AM
Vedie krúžok: Navrhovanie stvieb
Kabinet: U88
 
 
Ing. Eva Kovaříková Kv Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Triedna učiteľka: 3.AG
Vedie krúžok: Tvorivá dielnička
Kabinet: U90
 
 
Ing. Milena Krajčiová Kr Rozvrh
Učiteľka
milena.krajciova@post.sk
 
 
Mgr. Adriana Kučerová Kc Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Speak up
Kabinet: U99
 
 
Ing. Jana Lopatníková, PhD. Lo Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Magdaléna Majtnerová Mj Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 4.D
Vedie krúžok: Architektonicko- konštrukčný
 
 
Ing. Soňa Ondášová On Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Písomnosti z praxe
Kabinet: U95
 
 
Mgr. Renáta Palenčárová Pa Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: matematický labyrint
Kabinet: U102
 
 
Ing. Miroslav Pika Pk Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimír Račko Učiteľ
Kabinet: telocvična veľká
 
 
Ing. Mária Sabolová Sb Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Potulky históriou školy
 
 
Mgr. Andrea Šaršanová Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Triedna učiteľka: 1.AG
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.AG
Vedie krúžok: Krúžok ruského jazyka
Kabinet: U79
 
 
Ing. Marína Šlárková Šl Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Zuzana Tóthová To Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Klub priateľov divadla a filmu
Vedie krúžok: Školský časopis
 
 
Mgr. Ladislav Valušek Vl Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.C
Vedie krúžok: Športové hry
Kabinet: telocvična veľká

© aScAgenda 2019.0.1162 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.05.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
    Lermontovova 1 04001 Košice
    http://stavke.sk/
  • 055/6325411

Fotogaléria