Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Michal Mitrik, PhD. Mk Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Eva Liptáková Lp Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
RNDr. Martina Semešiová Sm Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Jana Balunová Bl Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Kabinet: U46
 
 
Ing. Nadežda Bartošová Bt Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.D
 
 
Mgr. Martina Feilová Fe Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Bedminton
 
 
RNDr. Jana Fűzerová, PhD. Fu Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Triedna učiteľka: 1.AG
Vedie krúžok: Matematicko- fyzikálny krúžok
jana.fuzerova@gmail.com
 
 
Ing. Mária Goňková Go Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Rozvíjanie predstavivosti
 
 
Ing. Dagmar Grancová Gr Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.Mx2
Triedna učiteľka: 2.Px2
Triedna učiteľka: 4.Px4
Zástupca v triede: 3.C
Vedie krúžok: Rádio LIFE
Vedie krúžok: Teória a prax
grancova@centrum.sk
 
 
Mgr. Anna Grec Gombitová Gm Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.AA
Triedna učiteľka: 4.AG
 
 
Mgr. Tomáš Harbuľák Ha Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ľubomíra Hisirová Hs Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 3.AG
Zástupca v triede: 3.AM
Zástupca v triede: 4.AA
Zástupca v triede: 4.AG
Kabinet: U84
 
 
Ing. Dana Hodermanová Hd Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Jenčíková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.AG
Zástupca v triede: 2.B
Vedie krúžok: Nemčina hrou
 
 
Mgr.Art. Eva Jenčuráková Jk Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Zdenka Kováčová Ka Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 4.BM
Vedie krúžok: Navrhovanie stavieb
Kabinet: U88
 
 
Ing. Eva Kovaříková Kv Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Triedna učiteľka: 2.AG
Vedie krúžok: Tvorivá dielnička
Kabinet: U90
 
 
Mgr. Adriana Kučerová Kc Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Communicate
Kabinet: U99
 
 
Ing. Mária Kukučková Ku Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Helena Kundľová, PhD. Kd Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.AG
Triedna učiteľka: 3.AM
Vedie krúžok: Rozvíjanie zručnsti v grafických softwaroch
helena.kundlova@gmail.com
 
 
Ing. Jana Lopatníková, PhD. Lo Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Magdaléna Majtnerová Mj Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 3.D
Zástupca v triede: 4.C
Vedie krúžok: Architektonicko- konštrukčný
 
 
Ing. Soňa Ondášová On Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Triedna učiteľka: 4.BM
Vedie krúžok: Poznávanie sveta peňazí
Kabinet: U95
 
 
Mgr. Renáta Palenčárová Pa Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Viem, že nič neviem
Kabinet: U102
 
 
Ing. Petra Radvániová Rd Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Mária Sabolová Sb Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Potulky históriou školy
 
 
PhDr. Jana Saulichová Su Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Šaršanová Ša Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.AG
Vedie krúžok: Krúžok ruského jazyka
Kabinet: U79
 
 
Ing. Marína Šlárková Šl Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Zuzana Tóthová To Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Klub priateľov divadla a filmu
Vedie krúžok: Školský časopis
 
 
Mgr. Ladislav Valušek Vl Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: 1.C
Zástupca v triede: 2.C
Vedie krúžok: Stolný tenis
Vedie krúžok: Športové hry 2
Kabinet: telocvična

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
    Lermontovova 1 04001 Košice
    http://stavke.sk/
  • 055/6325411

Fotogaléria